Screenshot 2023 05 06 At 11.39.30 Am

TA - SV giỏi năm 4, IELTS 7.5

Lương Hoàng My

  • Sinh viên giỏi năm 4, ĐH Kinh tế Tp HCM
  • IELTS 7.5
Screenshot 2023 05 06 At 11.39.30 Am

TA - SV giỏi năm 4, IELTS 7.5

Lương Hoàng My

  • Sinh viên giỏi năm 4, ĐH Kinh tế Tp HCM

  • IELTS 7.5