Ngoc Thanh

Tiến sĩ Curriculum & Instruction, Mỹ

Phan Thị Ngọc Thanh

 • Cử nhân chính quy Sư Phạm Anh
  Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

 • Thạc sĩ TESOL, Canberra University, Úc

 • Tiến sĩ Giáo dục, Curriculum & Instruction
  Texas Tech University, Mỹ

Cô Ngọc Thanh có 14 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý cho các trường Đại học tại Mỹ và Việt Nam. 

Ngoc Thanh

Tiến sĩ Curriculum & Instruction, Mỹ

Phan Thị Ngọc Thanh

 • Cử nhân chính quy Sư Phạm Anh
  Trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

 • Thạc sĩ TESOL, Canberra University, Úc

 • Tiến sĩ Giáo dục, Curriculum & Instruction
  Texas Tech University, Mỹ

Cô Ngọc Thanh có 14 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý cho các trường Đại học tại Mỹ và Việt Nam.