Spotlight English

Minimal Modern You Are Enough Quote Desktop Wallpaper (2)

Spotlight English là một podcast đa dạng chủ đề. Các bài nói được đọc chậm rãi, vừa phải; nội dung kiến thức thú vị và sâu sắc. Cách truyền tải của Spotlight rất dễ tiếp thu và lắng đọng thích hợp không chỉ cho người đang có trình độ tiếng Anh vừa mà còn cả […]