Gọi chúng tôi

036 661 3396

1 1 Coaching Banner
Screenshot 2023 05 04 At 11.20.05 Am

SPEAKING

Gặp giảng viên 5 lần, mỗi lần 1 giờ.
Thời gian: 2 tuần
Học phí: 5,000,000
Đầu vào: Tương đương IELTS Speaking 6.0
Đầu ra: 7.0+

  • IELTS Speaking Coaching tập trung hỗ trợ bạn giải đề và rút kinh nghiệm. Bạn sẽ nhận được số điểm ước lượng, phản hồi về cách cải thiện ngữ âm, ngữ điệu, cách dùng từ, ngữ pháp, và chiến lược để trở nên lưu loát, mạch lạc, tự tin khi nói. 
  • Hình thức coaching online qua Zoom này phù hợp với những bạn muốn nâng điểm speaking 7.0+. 
WRITING

Chấm sửa 12 bài, gặp giảng viên 4 lần, mỗi lần 40-60 phút
Thời gian: 4 tuần
Học phí: 5,000,000
Đầu vào: tương đương IELTS Writing 6.0 
Đầu ra: 7.0+ 

  • Writing coaching tập trung sửa bài viết cho các bạn đang mong muốn cải thiện kỹ năng writing của mình, đặc biệt là các bạn đặt mục tiêu 7.0+ Writing.
  • Bài viết của bạn sẽ được sửa chấm bởi giảng viên đảm bảo sự kỹ lưỡng và chi tiết nhất trong các phản hồi mà bạn nhận được. Bạn sẽ tiến bộ trong cách tổ chức bài viết sao cho mạch lạc, nhất quán. Bạn cũng sẽ sở hữu phong cách viết thuyết phục, cách dùng từ ngữ phong phú đa dạng, phù hợp, và chính xác hơn.
Screenshot 2023 05 04 At 11.17.43 Am
Screenshot 2023 05 04 At 11.17.43 Am
WRITING

Chấm sửa 12 bài, gặp giảng viên 4 lần, 40-60 phút/lần
Thời gian: 4 tuần
Học phí: 5,000,000
Đầu vào: tương đương IELTS Writing 6.0 
Đầu ra: 7.0+ 

  • Writing coaching tập trung sửa bài viết cho các bạn đang mong muốn cải thiện kỹ năng writing của mình, đặc biệt là các bạn đặt mục tiêu 7.0+ Writing.
  • Bài viết của bạn sẽ được sửa chấm bởi giảng viên đảm bảo sự kỹ lưỡng và chi tiết nhất trong các phản hồi mà bạn nhận được. Bạn sẽ tiến bộ trong cách tổ chức bài viết sao cho mạch lạc, nhất quán. Bạn cũng sẽ sở hữu phong cách viết thuyết phục, cách dùng từ ngữ phong phú đa dạng, phù hợp, và chính xác hơn.