Trong quá trình học, bất cứ khi nào học viên gặp khó khăn với một kỹ năng bất kỳ mà thời gian trên lớp không đủ để giúp học viên vượt qua trở ngại đó, học viên có thể nhận hỗ trợ kèm 1:1 cùng chuyên gia bản ngữ hoặc cố vấn cá nhân để tập trung cải thiện kỹ năng còn yếu. Nội dung các buổi học 1 kèm 1 được team học thuật thiết kế riêng cho học viên đó, nhằm cải thiện một cách nhanh nhất điểm yếu mà học viên gặp phải.