Học viên được miễn phí tham gia các buổi Workshop bổ trợ ngoài giờ học cùng cộng đồng Alumni – Nơi quy tụ các cựu học viên đạt điểm cao của KTDC (IELTS 8.0+) – để luyện tập kỹ năng Nghe Nói theo các chủ đề thường gặp trong IELTS. Đồng thời có cơ hội tham gia workshop Tư duy phản biện được tổ chức định kỳ hàng tháng dưới sự dẫn dắt của các Alumni đầy kinh nghiệm.